Els reptes socials del canvi climàtic a la demarcació de Barcelona

Busquem persones amb passió per les dades i el medi ambient.

Si ets dater, periodista de dades, o tens habilitats en visualització d’informació t’animem a participar en aquest esdeveniment.
17 d’octubre

Recinte Mundet – Pavelló Migjorn
Carrer de l’Harmonia, 24. Barcelona

Apunta-t’ho

INSCRIU-TE

Què volem fer?

1. Cerca de noves fonts de dades, a poder ser d’escala municipal, que permetin avaluar els impactes (onades de calor, règim de pluges més impredictible i irregular, canvis en el règim de vents, etc.) i fins i tot afegir-ne algun de nou.
2. Més enllà de les dades mediambientals, cal incorporar dades socials i de salut en l’avaluació de la vulnerabilitat.
3. Millorar els càlcul dels costos de no actuar en front al canvi climàtic, incorporant més dades i nous mecanismes.

Per què ho volem fer?

En el marc del Pacte per l’Energia Sostenible i el Clima, una iniciativa europea de la qual la Diputació de Barcelona és coordinadora, es vol donar suport a les estratègies municipals de lluita contra el canvi climàtic i la garantia de l’accés a l’energia sostenible.

Aquest suport passa per l’avaluació de la vulnerabilitat dels municipis als impactes del canvi climàtic, que depèn de múltiples factors.

Des de la Diputació de Barcelona s’ha creat una base de dades (ASVICC, Avaluació Simplificada de la Vulnerabilitat als Impactes del Canvi Climàtic) amb estudis i dades procedents de diverses administracions que permeten una avaluació preliminar de la vulnerabilitat a impactes determinats. Però ara cal actualitzar aquestes dades i incorporar noves fonts, augmentant la transversalitat de les temàtiques per incloure aspectes socials i de salut, més enllà dels aspectes mediambientals.

Un altre aspecte que cal tenir en conte en la lluita contra el canvi climàtic són els costos de no actuar. La Diputació de Barcelona ha desenvolupat una eina de càlcul per determinar aquest cost (CoNACC, Cost acumulat de No Adaptar-se al Canvi Climàtic). Aquesta eina, però també cal nodrir-la amb més dades, i sobretot, a escala local.

Quin paper juguen les dades obertes?

Les dades obertes que publiquen les administracions són importants per les possibilitats de la seva reutilització (ciutadana, social i econòmica). Disposar de dades obertes ens permet afrontar reptes socials i ambientals, i millorar l’enfocament de les polítiques públiques, en aquest cas contra els impactes del canvi climàtic a la demarcació de Barcelona.

Amb tot això, et convidem a participar a l’Expedició de Dades: Els reptes socials del Canvi Climàtic, centrada en la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. 

Una expedició de dades és un esdeveniment innovador i participatiu que permet identificar un problema, mesurar-ho i buscar dades sobre aquest tema per tal d’explicar històries que ajudin a entendre’l i trobar solucions. Acostuma a durar aproximadament 6-8 hores i participen per una banda, persones expertes en la temàtica a tractar, i per un altra especialistes en buscar i tractar dades (daters), comunicar i crear visualitzacions. Si vols saber més sobre el funcionament d’una expedició de dades pots consultar-ho aquí.

INSCRIU-TE